2013-02-07

Många oklarheter kring Icas ägg

Det är väldigt svårt att få besked från Ica om varifrån äggen i deras livsmedel kommer, och hur hönshållning, djurskydd och smittskydd ser ut. Detta trots att livsmedlen säljs under Icas egna varumärken.

Förvirringen blir total när en av Ica uppgiven leverantör bestämt förnekar att man är leverantör.

Fjäderfä ställde frågor gällande åtta olika livsmedel med Ica:s egna varumärken.
Det enda svar vi hade fått vid tidningens pressläggning, gällande pasta, visar att äggen i det fallet kan vara producerade på ett sätt som strider mot svensk djurskyddslagstiftning. Detta sker med Ica:s goda minne.


Ica håller en hög svansföring på sin hemsida när det gäller skalägg. Så här står det bland annat:
”För våra egna varumärken är minimikravet att äggen kommer från frigående svenska höns. Här hjälper vi dig att skilja mellan ägg och ägg.” 

Tidningen Fjäderfä beslöt att undersöka äggens ursprung även i de äggprodukter som Ica säljer under sina egna varumärken. Var och hur är dessa ägg producerade?

Vi valde ut åtta olika livsmedel som innehåller ägg i någon form och ställde 15 frågor kring hönshållningen som vi bad Ica att besvara med avseende på vart och ett av dessa livsmedel. Vilka produkter det handlar om och vilka frågor vi ställde framgår här:.

Många obesvarade frågor
Efter att ha haft telefonkontakt med Ica:s pressavdelning e-postade vi frågorna torsdagen den 17 januari. Vi bad att få frågorna skriftligen besvarade senast den 24 januari. Ica fick därmed en hel vecka på sig.

När veckan hade gått hade vi fått svar gällande ett av livsmedlen, nämligen Ica Bernaisesås med äggulepulver. Eller rättare sagt, Ica hänvisade oss vidare till leverantören av produkten om vi ville ställa frågor. Leverantören uppgavs vara Källbergs i Töreboda. Någon dag senare fick Fjäderfä beskedet att även Ica Basic Majonnäs med äggula samt Ica salladsdressing med äggula hade Källbergs som leverantör.

När elva dagar hade gått fick vi svar från Ica gällande Ica Pasta färsk Fettucine, en produkt som enligt förpackningen är producerad i Italien för Ica AB. Bland svaren noterade vi främst att äggen i pastan kan komma från näbbtrimmade höns, en åtgärd som den svenska djurskyddslagen klart och tydligt förbjuder.

Frågor kring huruvida produktionen i övrigt följer svenska lagar och normer, till exempel om det finns krav på fönster i stallarna respektive krav på maximal bullernivå fick vi inga svar på. Inte ens frågan om ursprungsland kan till fullo besvaras.

Tilltagande förvirring

Därefter tog vi kontakt med Källbergs, som enligt informationen från Ica är leverantör av de tre livsmedlen Ica Bernaisesås med äggulepulver, Ica Basic Majonnäs med äggula samt Ica Salladsdressing med äggula. Vi hänvisades till Mats Engdahl som dock av förklarliga skäl visade sig vara helt okunnig när vi ställde frågor om och kring äggprodukterna i de nämnda livsmedlen.

– Jag har inte en susning om de produkter du nämner och inte heller vem som är leverantör av dem till Ica. Det är åtminstone inte Källbergs. Vi har överhuvudtaget inga affärer med Ica.

Så du kan alltså inte säga om äggulan i salladsdressingen respektive majonnäsen, samt äggulepulvret i bernaisesåsen kommer från Källbergs?

– Nej, det kan jag inte eftersom jag inte vet vem som är leverantör av dessa livsmedel till Ica. För övrigt tycker jag att du ska ställa dessa frågor till Ica.

Det är svårt att inte hålla med Mats Engdahl om detta. Och Fjäderfä har ju faktiskt redan ställt frågorna till Ica, tyvärr utan att få svar.

Förvirringen är stor. Efter två veckor har vi endast fått ett magert svar gällande ett av de åtta livsmedel som vi frågade om.

Många frågetecken om Icas äggprodukter

Trots bristfälliga svar från Ica vågar vi ändå dra några slutsatser av Fjäderfäs undersökning om vilka ägg Ica använder i sina livsmedel:

• Du som köper Ica:s färska pasta Fettucine, innehållande 13 procent ägg, bör veta att äggen kan vara producerade på ett sätt som strider mot svensk djurskyddslagstiftning.

• Hur det förhåller sig med de övriga livsmedel vi ställde frågor om vet vi inte. Ica själva tycks inte veta något om de ägg som ingår i produkterna. I våra kontakter med Ica under två veckor har vi fått beskedet att man inväntar svar från leverantörerna.

• Ica har anmärkningsvärt dålig koll på vilka som är leverantörer av sina egna varumärken.

• Påståendet på Ica:s hemsida, ”Vi hjälper dig att skilja mellan ägg och ägg” känns milt uttryckt överdrivet. Sanningen är att den konsument som vill veta äggens ursprung i Ica:s äggprodukter väldigt snart finner att det är mycket svårt att få besked, även om man är beredd att vänta lång tid på svaren.

Fotnot
Tidningen Fjäderfä konstaterar att Ica har haft två veckor på sig att besvara frågor kring åtta livsmedel som säljs under Ica:s egna varumärken. Ica har inte lyckats besvara dessa konkreta frågor under denna tid. För ett av de åtta livsmedlen har vi dock fått svar på en del av frågorna. Läs dem här:

För övriga livsmedel fick vi inga svar alls av Ica. Vi utesluter dock inte att det så småningom kommer in fler svar från Ica gällande de livsmedel som vi har ställt frågor om och Fjäderfä är därför beredd att återkomma i frågan om Icas ägg.


Vi har även ställt några mer övergripande frågor till Icas ledning. Läs dem och mer om Icas ägg:
Vilka ägg finns i Icas emv?