2013-02-07

Fjäderfä ställer fler frågor till Ica AB

Med anledning av artiklar Fjäderfä nummer 1 och 2, 2013 sökte vi svar, före pressläggning av Fjäderfä nummer 2, av högsta ledningen på ICA AB på nedanstående frågeställningar. Detta lyckades dock inte före tryckstart. Vi publicerar ändå våra fem frågor och hoppas på svar från Icas vd i nästa tidning.

Fråga 1:
Ska Ica AB kunna svara på frågor om var äggen kommer ifrån i livsmedel som säljs under Icas varumärken?

Fråga 2:
Är den svenska djurskyddslagen viktig för Ica?

Fråga 3:
Beaktas frågor om djurskydd samt djurhälsa och smittskydd när Ica väljer leverantörer och livsmedel, och i så fall på vilket sätt i konkret mening?

Fråga 4:
Ica säljer under sitt eget varumärke för skalägg enbart ägg från frigående höns och ekologiska höns. Detta innebär att man utesluter den svenska äggproduktionen i moderna inredda burar. Vilken är Icas sakliga grund till att stoppa dessa fullt lagliga ägg som efterfrågas av vissa konsumenter?

Fråga 5:
Samtidigt som ovanstående svenska ägg, som är producerade enligt svensk djurskyddslag, utestängs från Icas varumärke, säljer Ica pasta och andra livsmedel under eget varumärke där äggen är producerade på ett sätt som är förbjudet i Sverige. Kan Ica ha förståelse för att ordet dubbelmoral kommer upp?

Sven Secher
redaktör

Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2013.
Läs mer om Icas ägg: Vilka ägg finns i Icas emv?