2013-02-07

Knapphändigt svar för ett av åtta livsmedel

Som framgår av andra artiklar så ställde Fjäderfä femton frågor till Ica om åtta livsmedel som innehåller ägg. Ica säljer samtliga dessa åtta livsmedel under sina egna varumärken.

Ica hade vid pressläggning endast besvarat frågorna för en av dessa produkter: ”ICA Pasta färsk Fettucine” med 13 procent ägg.

Nedan redovisar vi Icas svar i sin helhet för detta livsmedel.

Icas svar om ”ICA Pasta färsk Fettucine, ägg 13 procent”:

1. Vilket land kommer äggen ifrån?
– Mestadels Italien.

2. Vilken är äggproducent?
– Eurovo* (www.uovo.it  och www.uovo.it).

3. Vilken produktionsform har hönsens hållits i (vilken stämpel har äggen?, 0,1,2,3)?
– Frigående höns inomhus (enligt gällande EU-regler).

4. Vilket vaccinationsprogram har använts från kycklingens födelse och som unghöna och värphöna? (vilka sjukdomar och smittämnen vaccinerar man mot och hur många gånger för varje).
– Alla processer kontrolleras noggrant av veterinärer.

5. Vad vet ni om medicineringen och antibiotikaanvändningen?
–Vi följer gällande EU-regler. CE (1881/2006).

6. Är hönsen näbbtrimmade?
(Kan näbbtrimning ha förekommit?)
– Om detta bedöms som nödvändigt, ja.

7. Finns det krav på fönster i stallarna inom äggproduktionen?
– I regel finns det fönster på stallarna i produktionen.

8. Har man krav på maximal bullernivå inom äggproduktionen?
– Det ljud som råder i produktionen är i regel det som kommer från hönorna själva.

9. Vilken är den maximala ammoniakhalten (PPM) som tillåts i stallarna?
– 20 ppm.

10. Vet ni om det förekommer användning av eltrådar i stallarna, för att undvika packning av djuren?
– I regel inte eftersom hönsgårdarna vanligtvis är byggda för att vara så väl anpassade som möjligt efter de behov som finns. Detta är därför inget problem.

11. Vilka hygienregler gäller för personal och besökare?

– Entrén skall alltid vara utrustad med ”filtreringszon” med tvättställ och rengöringsmedel. Skor och ytterkläder förvaras. Alla besökare förses med tydliga besöksskyltar.

12. Hur går salmonellakontrollen till?

– Enligt EU-regler (CE 2160/ 2003 dated Nov. 17th 2003).

13. Vilka salmonellor testar man mot?

– S. Enteritidis och Typhimurium.

14. Vad händer vid konstaterad salmonella på hönsgården?

– Åtgärder enligt EU-regler (CE 2160/2003 dated Nov. 17th 2003).

15. Vad vet ni om hönsfodret när det gäller GMO? (kan ni garantera GMO-frihet?)
– Förekomst av GMO kan finnas i enstaka fall.

*=Läs mer om Eurovo:
Läs mer om Icas ägg: Vilka ägg finns i Icas emv?