2013-02-07

Icas silar mygg och sväljer kameler

Kommentar till Icas äggutbud inom emv

Vi berättade i förra Fjäderfä att Ica på sin hemsida skriver om äggen i sina egna varumärken: ”Här hjälper vi dig att skilja mellan ägg och ägg”.
Det låter ju ambitiöst och bra gentemot oss konsumenter. Ica står för informationen och hjälper oss.


Samtidigt skriver Ica: ”Helst skulle vi på Ica bara sälja ekologiska ägg. Men tillgången är inte tillräckligt stor i Sverige i dag”.

Nu blev bilden en annan. Ica vill inte bara ge information, enligt citat ett. Man vill även styra och bestämma vilka ägg vi ska äta, enligt citat två ovan.
Nu är det inte lika roligt längre. Personligen vill jag kunna välja själv. Och ingen kan heller få mig att tro att ALLA konsumenter vill köpa de dyraste äggen.

Och Ica har som bekant gått ännu längre då man skriver: ”För våra egna varumärken är minimikravet att äggen kommer från frigående svenska höns”. Något som har inneburit att svenska ägg från moderna inredda burar inte accepteras (se Fjäderfä nr 1-2013 sidan 17).

Nu blev det ännu mindre roligt. Jag vill fortfarande själv få välja vilka ägg jag köper när jag går in i butiken. Och ingen kan heller få mig att tro att inte några konsumenter vill köpa de billigaste svenska äggen. (Konsumenters preferenser diskuterades också i Fjäderfä nr 1-2013).

Besvikelse
I denna tidning frågar vi Ica vilka ägg de har i sina egna livsmedel och jag måste direkt säga att jag är besviken. Besviken både på innehållet i svaren och på oförmågan att över huvud taget besvara grundläggande frågor om vad man säljer.

När Ica (enligt ovan) utlovar att man ska hjälpa konsumenten att välja så är första grundförutsättningen att man vet vad man säljer. Det gör inte Ica för en del av de åtta livsmedel som vi har frågat om och som säljs under Icas egna varumärken.
Talet om ekologiskt, frigående eller bur blir då, enligt min åsikt, irrelevant och underordnat. För mig är grundkriterier som bästa möjliga djurskydds- och djurhälsokrav långt viktigare. Både för kycklingarna under uppfödningen och hönsen under värpperioden. Alltså de faktiska förhållandena oavsett system. Enligt vad jag har förstått, så medför alla inhysningssystem både för- och nackdelar.

Känner mig lurad som konsument

Som konsument känner jag mig lurad. Det är för visso inte alls olagligt att i annat land låta någon tillverka livsmedel av ägg som har producerats på ett sätt som är förbjudet enligt svensk lag för att sedan skeppa denna mat till butiker i Sverige. Ingen konsument far illa av det (värmebehandling tar bort ev bakterier) och konsumenten är också många gånger oinformerad.

Alltså, för att göra det extra tydligt: Det är inte otillåtet att i annat land tillverka till exempel pasta, pannkaka och majonäs med ägg från näbbtrimmade höns från besättningar där allvarliga salmonellor har påträffats och sedan sälja livsmedlen i Sverige.

Jag säger inte att bakgrunden till Icas ”ICA Pasta färsk Fettucine” (ägg 13 procent) ser ut som ovan. Men Ica har i sina svar till Fjäderfä inte kunnat utesluta detta. Ica tycks nämligen inte veta den exakta bakgrunden till en del av de livsmedel som de låter transportera från Italien till dagligvarukedjans distributionscentraler och sedan vidare ut till butikerna runt om i Sverige.

Ica svarar att salmonellakontrollerna för ”ICA Pasta färsk Fettucine” endast gäller S. Enteritidis och Typhimurium. Alltså de två ”värstingarna”. Övrig salmonellaförekomst bryr man sig inte om. Det är dessutom så, att man enligt EU:s lagstiftning kan fortsätta med produktionen även med påträffad S. Enteritidis och Typhimurium i flocken och tillverka både pasta, pannkaka och andra äggprodukter.
I den omutbara bekämpningen av all salmonella enligt svensk lag ingår, däremot, att man omedelbart spärrar av gården, slaktar djuren och tvättar och sanerar allt inom anläggningen.

Vaccination mot salmonella, som används som åtgärd på flera håll i Europa, är heller inte aktuellt i Sverige, eftersom salmonellabakterierna har motats bort ur svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.

Osäkert ursprung

På frågan om var äggen kommer ifrån är Icas svar ”Mestadels Italien”. Det betyder att äggen kan vara uppköpta på vilken bulkmarknad som helst, till mycket låga priser och knappast till devisen ”allt ekologiskt”.
Redan här, vid det grundläggande informationskravet på äggets ursprung, blir man således betänksam när det gäller Icas ”ICA Pasta färsk Fettucine”.

Vad står Ica för när det gäller äggen?

Att gå utanför Sveriges gränser och köpa upp livsmedel som inte följer till exempel svensk djurskyddslag och svensk smittskyddskontroll är vanligt förekommande och Ica kan likaväl som andra dagligvarukedjor göra så. Det är fullt tillåtet. Men är det moraliskt försvarbart att göra det, när man väl sätter sig in i skillnaderna (eller har  Ica inte satt sig in i skillnaderna?) i termer av miljö, djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet?

Jag tycker i alla fall att Icas oprecisa (obefintliga?) kvalitetskrav på sin egen pasta väcker frågor. I synnerhet, som nämnts, mot bakgrund av att man genom aktiva beslut rörande sina egna varumärken utestänger delar av svensk äggproduktion där exakt information finns tillgänglig om grundläggande kvalitetsfaktorer som djurskydd, smittskydd och djurhälsa. Jag anser att uttrycket att ”Sila mygg och svälja kameler” har synnerlig relevans i en beskrivning av Icas äggaffärer.

För mig är detta en besvikelse, då jag trodde att Ica i sina egna varumärken skulle ta ansvar, hålla fanan högt och därför ha god kontroll av vad det faktiskt är man säljer. Var står egentligen Ica, när det gäller ägg?

Fjäderfäs utredning av vilka ägg som Ica har i sina livsmedel har inte stärkt statusen för eller köplusten av ICA EMV hos mig.

Sven Secher
redaktör
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2013.
Läs mer om Icas ägg: Vilka ägg finns i Icas emv?