2015-02-09

OU – det går framåt men mer behövs

Bättre men det duger inte

Sedan tidningen Fjäderfä för snart tio år sedan på allvar väckte frågan om vad offentliga Sverige egentligen serverar i ”statens egen mathållning” (med bland annat ett uppmärksammat besök i riksdagens restaurang), har en hel del hänt. Men mycket återstår.

Vi uppdaterar i Fjäderfä nummer 1-2015 ”dagsformen för den offentliga maten” med ett antal artiklar.
Du kan läsa dem genom att ladda ned denna (.pdf)
Eller klicka dig vidare på nedanstående länkar:
Aktuella axplock från kommunerna

Mycket har hänt

Eva Bramsvik, kostchef, kämpar för bättre offentlig mat

Bergs kommun vill väl med maten

Global mat i norr (Umeå)

Borlänge – 75 procent svensk kyckling

Stor andel svensk kyckling men mycket importpannkaka (Halmstad)  

Detta gäller i EU och i Sverige

Flexiblare upphandlingsregler? 

Smakar det så kostar det

Slutsatser om statens egen mat i januari 2015

Bättre – men inte bra

Slutsatsen av Fjäderfäs genomgång av den offentliga maten i denna tidning, är att mycket har blivit bättre sedan vi undersökte maten i riksdagen för nästan tio år sedan. Många kostchefer, inköpare och politiker vill väl. Men ännu återstår mycket.

• Ännu är inte all mat som offentliga Sverige serverar ursprungsmärkt.
• Ännu har inte all mat i kommuners och landstings serveringar producerats på ett sätt som uppfyller svensk lagstiftning. Ej heller hos myndigheterna.
• Staten fortsätter alltså att köpa in förbjuden mat som svenska lantbrukare inte tillåts producera.
• Snacka om svek och konkurrenssnedvridning.
Fjäderfä fortsätter sin granskning av statens egen mathållning.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 1-2105.
Läs mer i äldre artiklar, om hur STATEN INTE LEVER SOM DEN LÄR!

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.