2019-12-12

Tror stenhårt på ägget
Robert Möller – ofta i händelsernas centrum

Storskogen med Swedfarm köpte för ett år sedan kläckeriet i Hudene av Gimranäs, då man bildade Svenska Kläckerier AB. Nyligen köpte man även Gimranäs AB där TOLARPS KYCKLING ingår.
Vi har träffat mannen som mycket av detta snurrar kring – Robert Möller.

Det senaste året har varit turbulent på kläckerisidan när det gäller värphönshybriderna och nyheter kring ägarbilder och försörjning på den svenska marknaden av hönshybriderna LSL, Super Nick och Bovans har duggat tätt. Vi har i Fjäderfä följt utvecklingen med förändringar bland företagen och närmast inblandade har Gimranäs, H&N Sweden och Swedfarm varit och allra senast av Storskogen samt Lohmann Sverige.
Här möter vi en av de personer som under många år har stått i händelsernas centrum: Robert Möller på Swedfarm och han berättar om det som har hänt, hur han ser på läget just nu och på det svenska äggets framtid. Låt oss börja med det senare.

Otrolig utvecklingspotential
– Jag är helt övertygad om att ägget hör till fram-tidens livsmedel. Ägget är det bästa vitaminpillret, naturligt förpackat och så användbart. Så utgångs-läget är mycket bra och utvecklingspotentialen är otroligt stor för äggnäringen.
– Men därmed inte sagt att resan är enkel. När det gäller marknad och försäljning så hoppas jag på fler steg framåt när det gäller äggprodukter, livsmedel där ägg ingår. Det händer en del men jag hoppas att mer sker.
– Jag anser också att vi i branschen behöver marknadsföra ägget ännu mer, säger Robert Möller som själv är mannen bakom den uppmärksammade slogan som blev till en flerårig kampanj: ”Ät ägg” och budskapet framförs alltjämt bland annat på hockeyarenan i Linköping.

Tog över i unga år
Själv är dock Robert mer verksam i början av äggets produktionskedja, som kläckare och leverantör av livdjur till äggproduktionen samt som leverantör av inredning och utrustning för unghönsuppfödning och produktion av ägg samt till uppfödning av matfågel. Att han har varit en av de personer i branschen som har stått i händelsernas centrum under den senaste tiden är därför inte att förvånas över. ”Född in i branschen” som han är, tycks ränderna inte gå ur och han har i många år drivit Swedfarm tillsammans med brodern Peter och understundom även med systern Sofia.

Låt oss ta några ord om historiken.
Linköpings Kontrollhönseri (nuvarande Swedfarm) startade för 70 år sedan och Roberts far Bengt Möller  medverkade i introduktionen av de moderna värphönshybriderna i Sverige under 1960- och 70-talen och han hade Shaver-hönan i sin portfölj. När Bengt Möller i början av 1980-talet frågade om Peter, Robert och Sofia ville ta över företaget var de endast i 20-års åldern med Peter som storebror äldst med sina 25 år.

Brett företagande
Sagt och gjort, ungdomarna Möller tog över och oerhört mycket hände, dels med aktiviteter i fjäderfäbranschen, dels i andra verksamheter. När det gäller företagande utanför fjäderfä så kan nämnas kokosbullar, buteljerat källvatten, parabolantenner, kondomapparater samt framför allt verkstadstillverkning med fokus bland annat på gödselvagnar. Som mest hade Swedfarm då cirka 130 personer anställda. Genomgående drag i dessa satsningar har varit att man var tidig på marknaden med produkten i fråga och hade något unikt i konceptet. Nog om detta i denna artikel och åter till fjäderfäverksamheten, då alla ovan nämnda affärsverksamheter är avvecklade sedan många år. Till tidigare förändringar hör även att bröderna Möller under 2010-talet har sålt sina växtodlingsgårdar.

Händelserikt år
När vi vid årsskiftet går in i 2020-talet så fasas av allt att döma H&N:s Super Nick ut från den svenska marknaden. Istället nysatsar Lohmann Tierzucht GmbH på LSL i Sverige genom Lohmann Sverige AB och bolaget har även aviserat att man avser att bygga ett nytt kläckeri, troligen i trakten av småländska Ljungby (se Fjäderfä nr 8-2019).
Gimranäs AB sålde för ungefär ett år sedan kläckeriet i Hudene, Herrljunga, till Storskogen Invest 3 AB, där också Swedfarm AB ingår. Swedfarm arbetar med Bovans-hönan och företaget har under året successivt flyttat kläckningen av Bovans till kläckeriet i Hudene. Affären gjorde att man avstod från en planerad utbyggnad av kläckeriet i Linghem.
Nyligen köptes Gimranäs AB av TOLARPS KYCKLING AB (se Fjäderfä nr 9-2019), vilket innebar att familjen Hjalmarsson lämnade livkycklingbranschen. I anläggningen i halländska Tolarp, vilken är forna Vallberga Kontrollhönseri, 1960- och 70-talen under Rune Svensson, senare ägt av Linköpings Kontrollhönseri och Swedfarm och därefter från år 2000 av Gimranäs som då köpte både Tolarp och Gubbero vid Tidaholm av Swedfarm. Gimranäs renoverade Tolarp och satte in ny inredning år 2013 och där ingår 15 hönsstallar, fyra avsedda för avel och elva för unghönsuppfödning. På platsen finns ett tiotal anställda och ägare av Tolarpsanläggningen är nu år 2019 TOLARPS KYCKLING som ägs av Storskogen. I praktiken innebär det att det är Robert Möller som genom sitt starka ägande i Storskogen är den drivande personen bakom affären och den fortsatta verksamheten såväl i Hudene som i Tolarp.

Du hamnar ofta i händelsernas centrum. Vad kommer det sig?
– Jag vet inte. Det roligt att jobba och jag har en känsla för branschen som är svår att beskriva. Det handlar om affärer. Men inte bara det utan också om människorna och samarbete mellan kollegor, och faktiskt, om ödmjukhet. Det är så vi skapar en stark bransch.

Vill fortsätta att jobba aktivt
När Storskogen köpte Swedfarm, eller som Robert beskriver affären: att man flyttade ägandet uppåt och bröderna Peter och Robert Möller gick in som tung ägare i Storskogen så var önskemålet (kravet) från Storskogen att åtminstone en av dem skulle jobba vidare i Swedfarm i en ledande position, vilket också skedde. Peter har dock i dag lämnat den dagliga verksamheten men han är alltjämt aktiv på styrelsenivå och i annat företagande. Robert sitter också i styrelsen men han är även fortsatt fullt aktiv i verksamheten.

Du närmar dig sextio år, är du fortfarande hungrig och vill fortsätta arbetet i Swedfarm och Storskogen?
– Ja absolut. Jag satsar framåt. Det finns mycket att göra och om det blir möjligt så fortsätter jag i många år, inte minst med samarbetet med mina huvudkunder.

Vad blir nästa steg?
– För vår del handlar det om att ta vara på de resurser som vi har i form av anställda, anläggningar och djur. Att hitta formerna för arbetet efter alla föränd-ringar och utveckla vår verksamhet på bästa sätt.

Du har under loppet av ett par år anställt två vd:ar på Swedfarm och båda har slutat. Vad beror det på och hur gör du nu? Är du på jakt efter en ny vd eller tar du fortsättningsvis rollen?
– Nu tar vi det lite lugnare och går mer försiktigt fram. Någon ny snabb rekrytering är inte aktuell. Det är viktigt att alla vi som jobbar i företaget har goda kunskaper om våra djur och produkter och känner en kärlek till bolaget och dess verksamhet.

Det betyder att du fortsätter att stå för ledningen inom Swedfarm?
– Ja, jag jobbar på, tillsammans med alla goda medarbetare både här i Linghem och på kläckeriet i Hudene, säger Robert som också trycker på vikten av det arbete som sker på lednings- och styrelsenivå inom Storskogen.
– Vi började med extern ordförande i styrelsen på Swedfarm redan på sent 1980-tal och detta arbetssätt ger ordning och reda i verksamheten. Den professionella styrning som nu sker genom Storskogen ger struktur i arbetet och de investeringar som sker föregås av noggrann beredning och allt följs upp ordentligt. Att ta sig tid och att sitta ned för att diskutera och planera verksamheten är av stor vikt liksom att mötena blir ordentligt protokollförda. Det kan låta trist men det är nyttigt, säger Robert Möller.

Bildtext i papperstidningen (där Robert ses på bild):

Fortsatt aktiv
Robert och Peter Möller har tre respektive två döttrar, men ännu så länge har det inte aktualiserats att de skulle gå in i familjeföretaget utan de jobbar med sina karriärer på annat håll. Robert (på bilden) jobbar oförtrutet vidare i Swedfarm och både han och Peter sitter tillsammans med Storskogen i styrelsen för Swedfarm.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 10-2019.

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.